Kjøp sau og lammekjøtt fra din lokale sauebonde

En liten suffolk familie på beite

Kjøp lokalprodusert sau og lammekjøtt direkte fra bonde.

Våre sauer beiter i utmarka stort sett hele sommeren, de fleste av dem i Sjunkhatten Nasjonalpark som ligger i Fauske og Sørfold kommuner.

Vi har mest sau av rasen skotsk svartfjes, resten fordeler seg på rasene norsk pelssau, suffolk og litt farga spælsau.

På vinteren spiser de gras som vi har høstet i rundballer, og brød som er til overs på Goman`s bakeri på Fauske. På denne måten bidrar vi til å redusere matsvinn, sauene våre blir gode og mette og vi slipper å benytte noe særlig innkjøpt kraftfôr.

Våre priser på kjøtt

Lammeslakt

Kr 160,- / kg

Saueslakt

Kr 100,- / kg

Grovpartering

Pristillegg
Kr 5,- / kg

Finpartering

Pristillegg
Kr 10,- / kg