I samarbeid med Franzefoss og Felleskjøpet leverer vi kalk ferdig spredt på jordene dine.

Spør din rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning om kalkbehov. Kalk kan enten spres i åker når du legger om areal, eller i eng og da helst etter slått eller sen høst. På den måten kan man tilpasse tidspunkt og få ut kalk når arealene er tørre og skadene blir minst.

Vi kjører ut kalken med spredevogn fra Bredal med store hjul for lavt marktrykk i forhold til lassvekten. Vogna laster inntil 12 tonn pr lass.

Kalkprisen i 2021 sesongen er kr. 599,- eks mva pr tonn. Ved lang kjøring (over 10 km) kan det komme kilometertillegg etter avtale.