Sammen med to andre gårdsbruk har vi avtale om henting av bakervarer fra Goman´s nye bakeri på Fauske. Det meste av dette er returvarer fra butikk som ikke er blitt solgt før utløpsdato, mens noe er feilvarer som ikke egner seg for butikk.

For oss betyr dette at vi ikke lenger bruker innkjøpt kraftfôr til dyrene, og bakeriet slipper å kaste bakervarer som ikke blir solgt.

Bakervarene blander vi sammen med gress fra rundballer i en fullfôrblander, slik at dyrene hele tiden får fôr av jevn kvalitet. Dette har gitt en helt annen ro i fjøset enn det har vært tidligere. Sauene spiser det de trenger, og regulerer fôropptaket selv. I tillegg til brødene og rundballene, tilsetter vi det dyrene skal ha ekstra av mineraler og vitaminer, slik at vi er helt sikre på at alt er på plass i rasjonen.

Før måtte vi sortere sauene etter alder, størrelse og lammetall for at alle skulle få riktig fôring. Hvis ikke risikerte vi at enkelte dyr kunne bli for tynne. Med denne nye fôringen slipper vi dette, og alle dyrene får akkurat det de trenger når de trenger det.

I denne blandingen er det to rundballer og ca. 500 kg bakervarer. Når blanderen er ferdig, er alt helt jevnt blandet.