Vi påtar oss slåing av gras, både i forbindelse med at vi presser rundballer til deg men også dersom du bare trenger å få det slått for å presse selv.

Vi kan slå både med frontmontert 3 meters maskin, slept sentermontert 3 meters maskin eller med begge samtidig. Det er rankebelte på slepemaskinen slik at vi kan legge sammen to strenger noe som gir mindre kjøring ved pressing.

For å bedre tørken av graset, kan vi kjøre over med strenglufter etter slått, noe som gir vesentlig bedre tørk, uten at det er større sjanse for urenheter i fôret.

Fordelen med rankebelte kontra bredsprdning av graset med påfølgende raking er at det er vesentlig mindre sjanse for å få med urenheter i fôret. Ulempen med metoden er at tørken er dårligere, men dette kan altså avhjelpes med å benytte en strenglufter mellom slått og pressing.

Ta kontakt for tilbud på slått