Vi har god kapasitet på rundballepressing for kommende sesong, og tar imot bestilling. Jo tidligere avtale jo lenger fram i køen er du for å få oppdraget utført når du ønsker.

Om du vil ha 6, 8, 12 eller for den skyld 16 lag plast på ballene bestemmer du selv.

Det har vært en svært uheldig utvikling på kostnadssiden de siste månedene, og vi har blitt nødt til å justere prisene en del fra forrige sesong. Dette skyldes i hovedsak økning på plast og diesel.

Pris på pressing er avhengig av størrelse og effektivitet på oppdraget, så ta kontakt for pristilbud. Vi tilbyr også slått, og slår med to maskiner på tre meter, og kan legge sammen til en streng med rankebelte. Dette gir mindre kjøring på enga, og liten sjanse for urenheter i fôret. Eventuelt kan det kjøres gjennom med strenglufter for å gi bedre tørk.

Dersom du ønsker å slå selv, eller ikke ønsker at gresset skal rankes på grunn av tørking, så går det også greit. Men vær klar over at det kan påvirke prisen på pressing ettersom kapasiteten går ned.