Vi forbereder oss nå på å tilby lokalprodusert saue- og lammekjøtt for salg både gjennom REKO-ring og fra gårdsutsalget vårt, og gleder oss til å komme i gang med dette!

I første omgang vil vi ta imot forhåndsbestillinger via facebooksida vår og her i nettbutikken på hjemmesiden. Følg med for mer informasjon.