På gården vår har vi flere forskjellige raser av sau. De fleste av sauene våre er av rasen skotsk svartfjes slik som de du ser på bildet over. 

Grunnen til at vi startet med denne rasen, er at det er en lettere og kvikkere sau enn norsk kvit sau som vi hadde før. Svartfjesen får etter vårt syn passe mye lam, 1 – 2 per år. De har også kjempegodt morsinstinkt, og tar seg svært godt av lammene sine. Lammene er født med lang ull, og selv om ikke vi har praktisert det så langt har ikke rasen noe problem med å klare lamming utendørs.

Kjøttet av svartfjeslammet er kjent for å være svært mørt, og med mer intramuskulært fett enn hos andre saueraser. Slaktene er litt mindre enn på norsk kvit sau, men kjøttfylden er god.

Det er ca. 4000 sauer av denne rasen her i landet, de fleste av dem i Rogaland. Til sammenligning er det knapt 270.000 sau av rasen norsk kvit sau. Så man kan si svartfjesen er mer sjelden.

En annen rase vi har en del dyr av, er suffolk, som i likhet med svartfjesen er en utenlandsk rase. Det er omtrent like mange suffolk i Norge som det er av svartfjes, altså ca. 4000.

Vi startet med suffolk av samme grunn som svartfjes, det er en rase som får færre lam enn norsk kvit sau. Samtidig er den en del større enn svartfjesen, og av den grunn er lammeslaktene en del større, mer av normal størrelse kan man si.

Vi øker på med sau av rasen norsk pelssau. De fleste lammene på bildet over er nærmest renrasede, mens mødrene er krysninger. Vi har så langt skaffet oss sau av rasen ved å krysse inn ved hjelp av frossensæd, og for hver generasjon kommer vi nærmere ren rase på lammene.

Pelssauen er veldig kvikke og spreke dyr, og er kjent for å lett hoppe over gjerder. Så langt har det ikke vært for store problemer med dette, men vi ser tydelig at de har lettere for det enn andre raser.

De er også veldig gode mødre, noe som er viktig for oss.

Det fins en del pelssau i Norge, ca. 8600 voksne dyr. Det er imidlertid ganske få i Nord Norge. Den viktigste grunnen til å ha pelssau, er at skinnene er spesielt fine og verdifulle. Etter hvert håper vi å ha en god del slike skinn i gårdsutsalget vårt.

Vi har noen få renrasede dyr av farga spælsau som disse på bildet.

Farga spæl gir spesiell ull i forhold til andre raser, og blir en del brukt i husflid. I gamle dager vevde vikingene seilene sine av slik ull.

Grunnen til at vi har denne rasen, er at det er trivelige og sosiale dyr som også er gode mødre.