Skotsk Svartfjes

Vi startet å krysse inn svartfjes i besetningen i 2010, og vi har nå ca 100 renrasede svartfjessau. Svartfjesen er den rasen vi har aller mest av, og tenker å ha enda flere av disse flotte dyrene.

Årsaken til at vi har valgt denne rasen, er at det er en svært god morsau, som tar seg godt av lammene sine. De får heller ikke så mange lam, stort sett 1 eller 2. Vi mener dette er god dyrevelferd i forhold til raser som får både 4 og 5 lam eller mer.

I Skottland er svartfjeslammet kjent for å være ekstra mørt og smakfullt, og vi mener selvfølgelig dette gjelder for våre svartfjes også.

Vi planlegger å komme i gang med salg av lammekjøtt direkte til forbruker, og da vil du kunne bestille kjøtt fra denne rasen.