Vi planlegger for tiden årets sesong, så ta kontakt dersom du trenger hjelp med våronn, slått, spredning av bløtgjødsel eller kunstgjødsel.

Fra kommende sesong planlegger vi å komme i gang med kalkkjøring for kunder, dersom dette er en tjeneste du kan tenke deg å leie inn vil vi gjerne høre fra deg så tidlig som mulig.